Záruka zdravia a štíhlej postavy

RELAX 2000

15 rokov skúseností v oblasti cvičenia a chudnutia

Ktorá žena netúži mať peknú postavu? Dokonalé krivky však nemusia znamenať hodiny namáhavého cvičenia v telocvični alebo držanie drastických diét. Ak aj Vy patríte medzi ženy, ktoré chcú dobre vyzerať?

Pre ženy, ktoré sa chcú o seba starať, v RELAX 2000 už 15 rokov ponúkame ľahké formy cvičenia, ktoré sú oveľa účinnejšie na spaľovanie tukov a pritom nenáročné na čas a na kondíciu.

GARANT

MUDr. Soňa Kiňová PhD.

Pravidlá salónu:

  • Zákazníčka prehlasuje, že je v dobrom zdravotnom stave, pri rôznych zdravotných problémoch je povinná konzultovať cvičenie so svojim ošetrujúcim lekárom. Inak cvičí na vlastnú zodpovednosť.
  • Pokiaľ sa zákazníčka nebude riadiť pokynmi obsluhy salónu (napr. upravovať si cvičenie), vyhradzuje si salón právo ukončiť poskytovanie služieb.
  • Zákazníčka si na cvičenie nosí svoj cvičebný úbor (tepláky, tričko, ponožky a uterák)
  • Zákazníčka si svoje osobné veci uzamkne do skriniek na to určených a kľúčik si uschovať.
  • Zákazníčka na cvičenie do priestorov nevodí deti do 15 rokov (z bezpečnostných dôvodov)
  • Permanentka platí rok od zakúpenia (okrem akciových, kde je platnosť vyznačená) a je neprenosná. Za nevyčerpanú permanentku sa peniaze nevracajú.
  • Zákazníčka prichádza na plánovanú hodinu včas. Ak nemôže dodržať dohodnutý termín, je nutné ho odhlásiť 24 hodín vopred, inak bude započítaná.
  • Termín je možné odhlásiť 24 hodín a to telefonicky na 0940 812 814, SMS: 0905 155 946, e-mail: cvičenia: slenderlife@gmail.com, pre masáže: maserkavierka@gmail.com
  • Zákazníčka zakúpením permanentky súhlasí s horeuvedenými pravidlami salónu

.