Najprv niekoľko zásadných poznámok.

  1. Z odporúčaní preventívnej výživy, ktorým som sa venoval doposiaľ, si záujemca mohol zobrať všetko alebo niečo a nikdy neprerobil.
  2. Preventívna výživa môže obezite zabrániť, ale na jej zvrátenie je už potrebná liečebná výživa.
  3. Pri riešení obezity buď liečebný plán A/ prijmem , otrocky dodržím alebo B/ začnem sa utvrdzovať, že som „špecifický“ prípad.

 

V prvom prípade si po určitom čase priebeh prehodnotím /najkratší termín prvého hodnotenia je 6 týždňov od začiatku kúry/, ale zatiaľ ho meniť nesmiem ! Prečo? Lebo metabolické časy /aj v prípade riešenia obezity sú 3 mesiace, presnejšie 76 dní/ sa nedajú skrátiť, okabátiť ani podplatiť.

V druhom prípade nachádzam „dôkazy“, že…… na mňa ste prikrátki „odborníci na výživu“…Keď som si obezitu spôsobil sám, môžem obalamutiť kohokoľvek, iba seba samého nikdy!

 

Čiže zásadnou otázkou je:

CHCEM ALEBO NECHCEM schudnúť???

A to je len a len V HLAVE !

 

Upozorňujem, že bezpečných a najmä dlhodobo zdravie neohrozujúcich pomocníkov z dielne farmaceutického priemyslu a chirurgických výkonov, z princípu môjho medicínskeho presvedčenia, erudície aj praxe, odporúčať nemôžem. Nemôžem sľúbiť ani „prechádzku ružovým sadom“. Naopak ide o tvrdú „makačku“, sprevádzanú neraz slzami, nezriedka aj zúrivosťou.

Hneď na začiatku strastiplnej cesti:

  1. Žalúdok máme roztiahnutý, najprv si ho musíme“nechať spľasnúť“.
  2. Zvyknutí sme na určité /nemalé/ porcie a frekvenciu jedenia a zrazu príde tvrdý rez, po ktorom plačeme od hladu.
  3. Spočiatku sa ručička váhy ani nehne/čo robia mnohokrát spomínané metabolické časy/. Ale keď vydržíme, odmena sa na 100% dostaví.

Druhá strana mince pri chudnutí – AKCEPTOVAŤ REÁLNE LIMITY

Máme k dispozícii nepreberné množstvo vyhodnocovaní a delení nízkej či nadmernej hmotnosti a ich početných podskupín. Medicínska prax ma vycvičila pracovať s hodnotami, ktoré vychádzajú z BMI /body mass index/. Mnohými kritizovaný, zatracovaný, ale stále najjednoduchší a celosvetovo porovnávajúci aj zjednocujúci ukazovateľ. Laik zvládne sám ľahšie stupne obezity /do BMI 35-40/. Pokiaľ je BMI vyšší ako 40, úprimne sa snažiaceho o schudnutie by mala sprevádzať minimálne trojica: nutricionista, rekondičný odborník a lekár.A pri vyšších hodnotách BMI aj niekoľko špecialistov , najmä vnútorného lekárstva /internista, gastroenterológ, endokrinológ, dietológ, diabetológ a iní/.

Úvod je ukončený a v druhej časti sa dozvieme, prečo je PITNÝ REŽIM – ALFOU A OMEGOU CHUDNUTIA